Fundatietechniek

Fundatietechniek 2017-02-07T10:15:53+01:00

Fundatietechniek door De Jong Projecten

Veel oude woningen in Nederland staan op houten palen. Door o.a. een daling van de grondwaterstand kan het zijn dat deze houten palen “droog” komen te staan waardoor ze gaan rotten en daarmee hun functie verliezen. Het gevolg is verzakking van de woning met alle gevolgen van dien. Een typisch Nederlands probleem met vaak aanzienlijke gevolgen. De Jong voert onder auspiciën van de bedenker van dit unieke fundatiesysteem geheel zelfstandig het fundatieherstel uit.

Het grote voordeel van deze techniek is dat de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het pand niet hoeft te verlaten. Ook de vaak bij andere fundatiesystemen noodzakelijke en aanzienlijke bouwkundige werkzaamheden, zoals het noodzakelijkerwijs verwijderen van bijvoorbeeld vloeren, keuken en/of badkamer, kunnen achterwege blijven.

Neem contact op!