Bam

Bam 2016-09-07T13:19:07+01:00

Project Description

Een schouderklopje van BAM voor 3.300 m1 boorwerk

In opdracht van BAM Civiel Noord-West heeft Betonboringsbedrijf de Jong BV grote inspanningen geleverd om de versterking van 4 viaducten op de A9 binnen 6 weken te kunnen realiseren. De BAM kijkt samen met alle onderaannemers terug op een geslaagd project.

De Jong Betonboringen was het enige boorbedrijf dat met het idee kwam om de noodzakelijke sparingen “gewoon” elektrisch, in plaats van met lucht, te boren en kon hiervoor voldoende capaciteit leveren. Na een paar proeven onder leiding van Mike Krom, bedrijfsleider van De Jong, kwamen wij gezamenlijk tot de conclusie dat het haalbaar was om de klus met de nieuwste Hilti boormachine te klaren. Door deze manier van werken hebben we, in tegenstelling tot het boren met lucht, geen last gehad van geluidshinder voor de buurt en is ook de stofoverlast voor het verkeer en de directe woonomgeving tot een minimum beperkt gebleven.

Het werk is uitgevoerd in 4 fases, waarbij elke keer een kwart van het viaduct werd aangepakt. Dit komt per fase neer op het boren van ca. 8.250 sparingen van 10 cm diep. Na het boren werden de rolmatten aangebracht en op hoogte gesteld waarna werd begonnen met het inlijmen van de stekken. Gelet op de tijdsdruk en de onvoorspelbare weersomstandigheden heeft De Jong ons geadviseerd om te verlijmen met Edilon. Edilon heeft als voordeel dat de kwaliteit constant is en dat het ook bij regen toegepast kan worden waardoor er om die reden in ieder geval geen verlet ontstaat. Dat de kwaliteitseisen erg hoog waren kwam wel naar voren tijdens de bezoeken van de inspecteurs van Rijkswaterstaat die overigens uitermate tevreden waren.

Over de inzet en de houding van De Jong Betonboringen is de BAM erg tevreden. De professionaliteit komt duidelijk naar voren in het plan van aanpak, de aansturing door de voorlieden en de werkhouding tijdens het 24 uur per dag werken in ploegendiensten.

De concurrentie heeft met verbazing langs de A9 gereden; “De Jong Betonboringen boort 3.300 m1 aan sparingen, en dat gewoon met een Hilti boormotor!?”

Bedankt voor jullie inzet en graag tot de volgende klus. Namens de Uitvoering van het Project Kosmos 4 – A9. Tim van den Berg & Jeroen Schutter

Project Details

Categorieën: